Kadra

PERSONEL PRZEDSZKOLA

kad1Przedszkole zatrudnia 22 osoby: 14 nauczycieli (w tym dyrektor), 11 pracowników obsługi i administracji.
Panie Nauczycielki prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im oddziale – grupie. Odpowiadają za jakość grupy oraz bezpieczeństwo dzieci. Są one absolwentkami wyższych uczelni pedagogicznych i posiadają tytuł magistra pedagogiki. Ponadto biorą udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz metodycznych, jak także w Radach Pedagogicznych. Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki, a w szczególności pomoc nauczyciela i woźne oddziałowe.
Dzięki paniom kucharkom oraz pani intendentce dzieci spożywają zawsze świeże i odpowiednio dobrane posiłki, a pan konserwator to złota rączka. Potrafi naprawić wszystko, nawet ulubioną zabawkę.

kad2

KADRA

Dyrektor:
mgr Barbara Zgłębicka – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:
mgr Agnieszka Bąk – nauczyciel dyplomowany
mgr Maria Buksztel – nauczyciel dyplomowany
mgr Józefa Cichońska – nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Kustra – nauczyciel mianowany
mgr Ewa Lubas – nauczyciel dyplomowany
mgr Ewelina Nycz – nauczyciel kontraktowy
mgr Jadwiga Piotrowska– nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Szpiech – nauczyciel dyplomowany
mgr Magdalena Szczepanik– nauczyciel kontraktowy
s. Janina Hac – nauczyciel religii
mgr Renata Wanielista – nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Ziemiańska – nauczyciel mianowany
mgr Elżbieta Zygmunt– nauczyciel dyplomowany

mgr Aneta Kostecka – nauczyciel stażysta

mgr Monika Gierla – nauczyciel stażysta

Angelika Bogdan – nauczyciel stażysta

Anna Jankojć – nauczyciel języka angielskiego

Pracownicy obsługi:
Bronisława Sołowiej – intendent
Danuta Nycz – kucharka
Krystyna Dacko – pomoc kuchenna
Katarzyna Baran – pomoc kuchenna
Marzena Usyk – pomoc nauczyciela
Małgorzata Podgórska – pomoc nauczyciela
Ewa Podsobińska – pomoc nauczyciela
Wioletta Szybowska – pomoc nauczyciela
Bożena Zemlak – pomoc nauczyciela
Małgorzata Ziemiańska – pomoc nauczyciela
Kazimierz Koczaja – konserwator