Nowy numer konta bankowego

Ważne!

Informacja dla Rodziców!

Wpłaty za przedszkole od dnia 1 lipca 2020r. prosimy dokonywać na nowy numer konta bankowego:   

77 1130 1105 0005 2489 2820 0008                  

Sposób sporządzania przelewu:

Nazwa Odbiorcy:  Leskie Centrum Edukacji i Sportu ul. Parkowa 1, 38-600  Lesko

Nr rachunku odbiorcy:  77 1130 1105 0005 2489 2820 0008

Kwota:  (łącznie kwoty: za wyżywienie i opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, tylko i wyłącznie w wysokości wskazanej w informacji otrzymanej z przedszkola)

          Nazwa zleceniodawcy: imię i nazwisko rodzica dziecka

Tytułem: (W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko dziecka oraz osobno wysokość opłaty za wyżywienie i wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata)

Tytułem: opłata za wyżywienie za ….. ( imię i nazwisko dziecka), za m-c…….., kwota……….

Tytułem: opłata za  pobyt  za ….. ( imię i nazwisko dziecka), za m-c…….., kwota…………

( opłata za pobyt dziecka w przedszkolu nie dotyczy dzieci 6 – letnich).

 

  1. W sytuacji, gdy do przedszkola uczęszcza więcej, niż jedno dziecko z rodziny, wpłatę za kolejne dziecko należy uiszczać na odrębnym przelewie bankowym.