Wydłużenie zawieszenia funkcjonowania przedszkola

Informacja dla Rodziców

o wydłużeniu zawieszenia funkcjonowania przedszkola!

W dniach od 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r.

przedszkole będzie zamknięte.

 

( rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

 

Opieka zorganizowana jest wyłącznie dla dzieci

rodziców lub jednego z rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących  działalność leczniczą lub zatrudnionych w instytucji wykonującej zadania publiczne w związku ze zwalczaniem, zapobieganiem

i przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia

26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

( rozporządzenie dostępne na stronie internetowej Podkarpackiego Kuratorium Oświaty)

 

Praca z dziećmi będzie nadal prowadzona przez nauczycieli  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (praca zdalna).