Zamknięcie przedszkola od 29 marca 2021r. do dnia 9 kwietnia 2021r.

Informacja dla Rodziców!

W dniach od 29 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r.

przedszkole będzie zamknięte.

 

Opieka zorganizowana jest wyłącznie dla dzieci

rodziców lub jednego z rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących  działalność leczniczą lub zatrudnionych

w instytucji wykonującej zadania publiczne w związku ze zwalczaniem, zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

( rozporządzenie dostępne na stronie internetowej Podkarpackiego Kuratorium Oświaty)

Praca z dziećmi będzie prowadzona przez nauczycieli  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (praca zdalna).