Przyłączamy się do akcji GÓRA GROSZA

To niezwykła Góra w niezwykłych czasach, bo ten rok szkolny to duże wyzwanie dla nas wszystkich. Organizatorem akcji jest Fundacja Nasz Dom, która potrzebuje wsparcia aby pomagać dzieciom, które z różnych przyczyn nie mieszkają ze swoimi rodzicami i są w trudnej sytuacji. Fundacja Nasz Dom prowadzi również domy dla dzieci i współpracuje z rodzinami zastępczymi. Pokazuje ona, jak ważny jest każdy gest życzliwości i dobroci, co znaczy wzajemna pomoc. Przekazane monety to realna pomoc dla bardzo wielu dzieci. Bądźmy blisko bez względu na odległość.
W Górze Grosza każdy najdrobniejszy grosik ma wartość i moc!

Cel Góry Grosza
Naszym zdaniem, najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. Około 70 tysięcy dzieci przebywających w pieczy zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Termin akcji Góra Grosza
Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce
w dniach od 26 października 2020 do 31 maja 2021 roku. Zbiórce monet mogą towarzyszyć imprezy przeprowadzane na terenie szkoły/przedszkola, takie jak np. festyny, przedstawienia i inne.

Korzyści z uczestnictwa przedszkola w akcji

  • Efekt wychowawczy – uświadomienie dzieciom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
  • Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.
  • Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z pieczy zastępczej.

Akcja ma również charakter konkursu! Zgodnie z regulaminem, nagrodzone zostaną szkoły/przedszkola, które zbiorą najwięcej – w całej Polsce oraz w każdym województwie. Szczegóły znajdują się w regulaminie akcji, który jest na stronie internetowej Towarzystwa Nasz Dom. Wykaz szkół/przedszkoli, które zajęły pierwsze miejsce w województwie znajduje się na stronie internetowej: www.towarzystwonaszdom.pl w zakładce Góra Grosza. 😊

Góra Grosza w 5 krokach

  1. Utworzenie komitetu organizacyjnego (opiekun akcji i uczniowie/przedszkolaki);
  2. Przeprowadzenie zbiórki monet;
  3. Policzenie zebranych monet i wypełnienie odcinków;
  4. Zapakowanie zebranych monet zgodnie z instrukcją;
  5. Odniesienie na Pocztę Polską monet wraz z odcinkami.

Pomagajmy dzieciom, które są w trudnej sytuacji i nie mieszkają z rodzicami. Razem usypmy dla nich 21. wielką Górę Grosza!