Akcja „GÓRA GROSZA” zakończona!

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole przyłączyło się do akcji „GÓRA GROSZA” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem przedsięwzięcia jest pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.
Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest jednak działanie edukacyjno – wychowawcze – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc
i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Rodzice wraz z dziećmi z naszego przedszkola nie pozostali obojętni na naszą propozycje niesienia pomocy i chętnie się do tej akcji przyłączyli. Każdy przyniósł tyle, ile mógł, w myśl zasady: „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”. Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym przedszkolakom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Dzięki zebranym monetom Góra Grosza urosła i jest cenniejsza o 423,83gr.

 

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i każdy grosik!