Informacja w sprawie wznowienia pracy przedszkola

Informacja o rozpoczęciu pracy przedszkoli w Lesku (WNIOSEK)-dokument do pobrania 

Informacje o wznowieniu pracy przedszkoli znajdziecie Państwo również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

 

Wytyczne  przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%C5%82%C3%B3w-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dzie%C4%87mi-w-wieku-do-lat-3.pdf