Przedszkolaki z biało-czerwoną

„…Czerwień to miłość, biel serce czyste

piękne są nasze barwy ojczyste…

Przedszkole jest drugim obok domu rodzinnego środowiskiem, w którym kształtowane są u dzieci postawy patriotyczne.

Sprzyjają temu ogólnopaństwowe wydarzenia, tak ważne w kalendarzu młodego patrioty. Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej było doskonałą okazją, aby wzbogacić

i utrwalić wiedzę na temat naszej Ojczyzny.

Jak co roku nasze przedszkolaki z dumnie uniesioną głową i flagę w ręce kroczyły ulicami Leska, obwieszczając, że są patriotami i kochają swój kraj.

Zorganizowany przemarsz stał się doskonałą okazją do utrwalania symboli narodowych, kształtowania należytego im szacunku, ale także rozbudzania w dzieciach miłości

i przywiązania do swojej Ojczyzny.