Wyniki rekrutacji

Informacja dyrektora

Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Lesku

o wynikach rekrutacji dzieci

do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

 

 

Od dnia 1 września 2022r. do przedszkola zostały przyjęte

wszystkie zgłoszone dzieci

w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Lesko.

 

Nie zostały przyjęte dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy

oraz dzieci 2 – letnie.