Zajęcia otwarte u Misiów

W grupie dzieci 6 – letnich odbyło się zajęcie otwarte online dla rodziców z udziałem Pani Dyrektor oraz nauczyciela stażysty w dniu
2021 – 02 – 24 na temat : PORADNIK ZDROWIA DLA DZIECI . Prowadzącą zajęcie była nauczycielka – Józefa Cichońska .