Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w naszym przedszkolu

W ostatnich latach bardzo często mówi się o potrzebie czytania dzieciom. W dobie gier komputerowych , płyt i telewizyjnych kreskówek często zapomina się jak ważnym elementem w wychowaniu dziecka jest książka. Systematyczne czytanie dziecku ,, dla przyjemności” jest najskuteczniejszą metodą wychowania młodego czytelnika. Stały kontakt z książką i biblioteką zapewnia dzieciom rozwój zainteresowań czytelniczych.

Stąd też pojawił się pomysł udziału naszego przedszkola w Narodowym ,Programie Czytelniczym, promującego czytelnictwo zarówno u dzieci jak i u dorosłych, w którym braliśmy udział po raz pierwszy. Przedszkole uzyskało fundusze na utworzenie  kącika czytelniczego ,, Wychowanie przez czytanie” znajdującego się na holu przedszkolnym. W ramach wyposażenia zakupiono : regał na książki, fotel uszak, kolorowy dywanik, lampkę stojącą oraz stolik.  Zakupione zostały również książki- 160 sztuk dla dzieci w wieku od 3do 6 lat.

W ramach programu zrealizowane zostały następujące działania:

 • wycieczki do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesku – rozmowa na temat pracy bibliotekarza oraz funkcjonowania biblioteki, udział dzieci w zajęciach , warsztatach i lekcjach bibliotecznych prowadzonych przez pracowników biblioteki,
 • systematyczne wypożyczanie pozycji książkowych i czytanie ich dzieciom w przedszkolu,
 • zapraszanie pracowników biblioteki do czytania bajek w kąciku czytelniczym,
 • udział pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w konkursach czytelniczych jako członków jury w konkursie plastyczno- literackim ,,Moja wymarzona bajka” oraz konkursie wiedzy o bajkach ,, Czy znasz tę bajkę?”
 • udostępnienie konkursowych bajek  do biblioteki,
 • udział w projekcie ,, Magiczna moc bajek”.

Organizowane również były następujące wydarzenia promujące czytelnictwo:

1.Utworzenie  kącika czytelniczego na holu przedszkolnym ,, Wychowanie przez czytanie”,

2.Codzienne czytanie w przedszkolu dzieciom bajek, opowiadań i wierszy,

3.Zorganizowanie ,,Dnia Postaci z Bajek”

4.Przygotowanie i wystawienie spektaklu dla dzieci przez nauczycieli w oparciu o literaturę dziecięcą ,, Rzepka”,

5.Spotkanie z autorem bajek dla dzieci panem Wojciechem Ulmanem

6.Zorganizowanie ,, Pikniku z książką w plenerze” z udziałem zaproszonych gości- rodziców,

7.Czytanie bajek w kąciku przez zaproszonych gości i rodziców,

8.Współpraca z księgarnią ,, BOSZ”- zakup poleconych książek,

9.Za udział w realizacji programu każde dziecko otrzymało bajkę od Mikołaja dzięki sponsorom – rodzicom.

Zakupione książki zostały wykorzystane na zajęciach edukacyjnych, oto kilka przykładów:

 1. Opracowanie regulaminu ,, Kodeksu małego czytelnika”
 2. ,, Południowe czytanki” – codzienne czytanie bajki ,rozmowa z dziećmi na temat wysłuchanego utworu,
 3. Zajęcia edukacyjne o emocjach w oparciu o książkę Jennifer Moore- Mallinos ,, Czy ta przyjaźń jest okej”
 4. Zajęcia edukacyjne o zdrowiu w oparciu o książkę Dagmar Geisler ,, Każdy czasem choruje. Jak poradzić sobie z chorobą”
 5. Zajęcia edukacyjno-praktyczne z tatą ratownikiem medycznym w oparciu o książkę Wydawnictwa MARTEL ,, Bezpieczne Dzieciaki” oraz udziału w programie ,, Dzieciaki na straży”

Zostało zorganizowane spotkanie z rodzicami gdzie przedstawiono prezentację multimedialną ,, Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży”.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zintegrował różnorodne działania nauczycieli, rodziców i dyrektora wokół promocji czytelnictwa w przedszkolu i środowisku lokalnym. Przedszkolna biblioteczka została wzbogacona o nowe pozycje książkowe, które spowodowały zaciekawienie u dzieci, zachęciły do samodzielnego korzystania z książek ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi. Przedszkolaki miały szansę wziąć udział  w ciekawych zajęciach , spotkać się z autorem bajek dla dzieci oraz słuchać utworów czytanych przez zaproszonych gości.

Rozmowy na temat przeczytanych książek dają możliwość uczestniczenia  w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjują różne nowe działania na rzecz promowania czytelnictwa.  Uzyskane pieniądze zostały również przeznaczone na organizację konkursów.

W kolejnych latach będziemy dalej  rozwijać nasze działania promujące  czytelnictwo  wśród przedszkolaków.

Konsekwentne promowanie aktywnego czytelnictwa wykształci u dzieci czytelniczy nawyk, tym bardziej, że przyjemność czytania i miłość do książek musi powstać właśnie w dzieciństwie; mądre i odnoszące sukcesy w szkole dzieci to często te, które mają codzienny kontakt z literaturą. Wspólne lektury przynoszą zadziwiające efekty. Dzieci coraz dłużej potrafią się skoncentrować, wzbogacają swój świat, przeżycia, wrażenia, rozwijają wyobraźnię, pojawiają się pierwsze próby czytania i zabawy słowami. Czytanie uspokaja, wycisza i relaksuje, zawsze wiąże się z przyjemnością i miłymi wrażeniami. Program ma ułatwić dziecku wyrażanie przeżyć, emocji i doświadczeń życiowych nabytych w czasie poznawania bajek i baśni, rozwinąć wiarę w siebie i swoje możliwości.
Czytanie dzieciom jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela w przedszkolu i dlatego też chciałyśmy włączyć do realizacji tego programu rodziców.

Mamy nadzieję, iż program ten pomoże dzieciom stać się bardziej otwartymi, wrażliwymi i świadomymi odbiorcami, ale też i twórcami literatury, dzieci polubią czytanie książek, które sprawi im wiele radości i przyjemności, będą się czuły coraz lepiej „w krainie baśni i bajek”, a z czasem świadomie sięgną po trudniejszą pozycję książkową.

 

Sporządziła

Koordynator programu

Monika  Kustra