Projekty i programy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2022/2023

 • MIĘDZYNARODOWY PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI

 

Od września 2022r. w naszym przedszkolu będzie realizowany roczny, pilotażowy „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”.

Program jest realizowany przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy zaangażowaniu Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla dziecka językiem obcym. Zabawy w języku angielskim z wesołymi żuczkami Baby Beetles odbywać będą się codziennie. W programie będą uczestniczyć dzieci z grupy Myszki.

Seria Baby Beetles opracowana z myślą o najmłodszych dzieciach na całym świecie opiera się na jasnej i sprawdzonej metodzie. Jest efektem długoletnich badań i doświadczeń. Kluczową rolę w nauczaniu odgrywają specjalnie skomponowane piosenki. Odpowiednie połączenie tekstu z muzyką ułatwia zapamiętywanie i powtarzanie, pomaga w wykształceniu się odpowiednich nawyków wymowy i zwyczajnie sprawia przyjemność. Piosenki nie są tłumaczone na język polski – znaczenie i sens wynikają z kontekstu animacji, co pozwala na równoległe budowanie kompetencji w obu językach. Podstawową zasadą jest tu nauka poprzez zabawę – oglądanie i słuchanie tak często, jak tylko dzieci mają na to ochotę. Maluszki i przedszkolaki z radością uczą się angielskiego z Baby Beetles głównie dlatego, że piosenki śpiewane są przez dzieci. To daje małym słuchaczom swobodę, jaką odczuwają obcując z rówieśnikami. Starannie przygotowane i nagrane wg założeń Claire Selby głosy prezentują doskonałą, wyraźną wymowę w połączeniu z radosnym, dziecięcym brzmieniem. To ważny element zasady dzieci uczą dzieci, która przyczyniła się do dużej popularności animacji Baby Beetles.

 • NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla dzieci biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo np. konkursy).

Dzięki otrzymanym środkom został zakupiony regał, książki, fotel do czytania bajek, lampka oraz dywanik do kącika czytelniczego, który znajduje się na holu przedszkolnym.

 

 • Program edukacyjny – KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli  organizowany przez markę Kubuś.

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Poznają podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.

 

 • Ogólnopolski program edukacyjny – SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUTY EKOLOGICZNE

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy dzieci na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Główne założenie projektu to kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych oraz zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne.

 

 • Ogólnopolski projekt edukacyjny – GRAMY ZMYSŁAMI

 

Głównym celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej. Główne założenie projektu to rozbudzenie kreatywności dzieci w realizacji zadań, wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci, stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych, a także tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała.

 

 • Projekt edukacyjny – DOOKOŁA POLSKI           

W ramach realizacji projektu podejmować będziemy różnorodne aktywności inspirowane historią, legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski. Chcemy od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach ideę lokalnego patriotyzmu oraz miłość do Ojczyzny.
W każdym miesiącu będziemy w sposób ciekawy i adekwatny do wieku dzieci podejmować działania oraz aktywności związane ze wskazanym regionem Polski.

Cele Projektu:

 • propagowanie idei lokalnego patriotyzmu;
 • kształtowanie postaw patriotycznych;
 • rozbudzanie miłości do ojczyzny;
 • poszerzanie wiedzy o Polsce, a także o jej poszczególnych regionach;
 • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym;
 • aktywizowanie środowiska przedszkolnego

Projekt „Dookoła Polski” realizowany będzie w terminie od 1 października 2022 roku do 16 czerwca 2023 roku. Region i zadania do wykonania na dany miesiąc będą umieszczone w miesięczniku Bliżej Przedszkola, który jest prenumerowany przez nasze przedszkole.

Po wykonaniu wszystkich aktywności i działań przedszkole otrzyma certyfikat a dzieci ogrom wiedzy o każdym województwie.

                                    ŻYCZYMY NASZYM PRZEDSZKOLAKOM EKSCYTUJĄCEJ WĘDRÓWKI PO POLSCE!

 

 • Projekt edukacyjny – MAGICZNA MOC BAJEK 

 

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka
oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:

 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 • Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
 • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
 • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
 • Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.
 • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
 • Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.
 • Promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno.
 • Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, Ojczyzny.
 • Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

 

 • Pogram edukacyjny – MAMO TATO,WOLĘ WODĘ!

 

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

W ramach programu tworzone są dla przedszkoli  materiały edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej nauki poprzez zabawę.

 

 • Program edukacyjny – CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem tytoniu jest promocja zdrowia. Dzięki programom edukacyjnym, wśród dzieci i młodzieży kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne.

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:

 • Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 • Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

 

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

W ramach programu tworzone są dla przedszkoli  materiały edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej nauki poprzez zabawę.