Projekt „Ogrodowy zawrót głowy Misia Uszatka”

Początkiem stycznia ruszyła realizacja projektu pn. ,,Ogrodowy zawrót głowy Misia Uszatka”, na który Gmina Lesko otrzymała grant w wysokości 15 000 zł przekazany przez Fundację BGK w ramach programu grantowego „Na dobry początek! XIV edycja 2021″.

Dzięki pozyskanym środkom Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Lesku wprowadzi do pracy dydaktycznej, nową, bogatą ofertę zajęć ruchowych dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

W chwili obecnej trwa pierwszy etap działań, który polega na opracowaniu przez personel pedagogiczny placówki, innowacyjnego programu z wykorzystaniem gier podwórkowych. Wypracowany przez nauczycieli program zostanie dodatkowo skonsultowany z psychologiem, pedagogiem oraz fizjoterapeutą.

W wyniku tych prac powstaną scenariusze zabaw i gier w plenerze, po których prowadził będzie dzieci Miś Uszatek – patron placówki.

Edukacja przez zabawę na świeżym powietrzu to nie tylko doskonałe ćwiczenie koordynacji ruchowej, ale też trening umiejętności pracy w grupie oraz zachęta do aktywnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu.

W kolejnym etapie na dziedzińcu przedszkola zostaną zamontowane gry podwórkowe, które nie tylko będą „narzędziem pracy z dziećmi”, ale również uzupełnią istniejący plac zabaw o dodatkowe, barwne i atrakcyjne elementy.

Projekt potrwa do czerwca 2022r., a w jego ramach zaplanowane są różne atrakcje, takie jak:

– Tygodniowy blok tematyczny „Gry podwórkowe stare i nowe”

– Dzień zabaw i gier podwórkowych

– Dzień przedszkolaka „Podwórkowy zawrót głowy”

– Konkurs międzygrupowy „Wyskacz to”

– Dzień sportu.

O dalszych etapach realizacji projektu będziemy na bieżąco informować.